Życiorys

Urodziła się w Średnicy na Podlasiu. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Białymstoku, następnie filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

Pracowała w szkolnictwie w Zielonej Górze, Kaliszu, od 1969 r. mieszka w Poznaniu.

Debiutowała wierszami w „Życiu Literackim”. Publikowała wiersze, opowiadania, recenzje w prasie krajowej i zagranicznej.

Wydała tomiki poezji: Blisko ziemi (1990), Światłocienie (1991), Wyciszyć drogę (1992), Znaki Słońca (1993), Właściwy czas (1994), Przekroczyć granicę światła (Wybór wierszy, 1996), Nie tylko echo (1997), Świty i zmierzchy (1998), Krzyk jak kamień (1999, 2000 wydanie drugie), Nieomylność światła (2002), Przystań słowa (2004).

Jej wiersze przetłumaczono na języki obce: angielski, francuski, grecki, hiszpański, czeski, niemiecki, rumuński, bułgarski, ukraiński, rosyjski, esperanto.

 

 

DROGOWSKAZY

Bywa tak,
że zasady wpajane przez lata,
rozpływają się nagle
jak ślady na piasku,
puste potrzeby chwil
niszczą ich trwałość
i siłę.

Bywa,
że drogowskazem
złe wzory
fałszywych przyjaciół,
żądza użycia
spychają prawość
na miejsce
ostatnie.